Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2018

Gösterim: 2105

Mevlana Değişim Programı Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı

Üniversitemize bağlı tüm fakülte ve meslek yüksekokulları öğrencilerine (4. Sınıf öğrencileri hariç) yönelik olarak Yabancı Dil Seviye Tespit ve Dil Belgelendirme Sınavı açılacaktır. Sınavın amacı; not ortalaması en az 2.50 olan ve 2017-2018 Bahar Yarıyılında Mevlana programına başvuru yapmak isteyen öğrencilerin İngilizce seviyelerini belirlemek ve bunu belgelendirmektir. Yüksek Lisans öğrencileri için istenen minimum not ortalaması 3.00'tür. 

 

Başvurular sadece yabancı dil sınavı içindir. Yabancı dil sınavı sonuçları ilan edildikten sonra Mevlana Değişim Programı başvuru tarihleri Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından ilan edilecektir.

 

Sınav; en az orta ve üst düzey bir içerikten oluşmaktadır. Mevlana Öğrenci Değişim Programı kapsamında, öğrencilerin bir başka ülkede dersleri İngilizce olarak almaları hedeflendiğinden bu programa katılacak öğrencilerin yeterli dil seviyesine sahip olmaları gerekmektedir. Sınav yüz tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Sınavda; dilbilgisi, kelime bilgisi, okuma, dinleme ve kompozisyon becerilerini ölçmeye yönelik sorular yer alacaktır.

 

 

Başvuru Şekli : Merkez kampüste ders alan öğrenciler Dış İlişkiler Koordinatörlüğüne, diğer öğrenciler kayıtlı oldukları Fakültenin/Meslek Yüksekokulunun, Evrak Kayıt Bürosuna isim yazdıracaklardır. Başvuru esnasında not döküm belgesinin ibraz edilmesi gerekir.

 

Başvuru Tarihleri        : 1 – 10 Şubat 2018

Sınav Tarihi                : 15 Şubat 2018, Perşembe

Sınav Saati                 : 14.00

Sınav Yeri                   : Merkez Kampüs

 

İletişim

 

Mevlana programı detayları için; http://mevlana.bandirma.edu.tr/tr

                                                    mevlana@bandirma.edu.tr

 

Yabancı Dil sınavı ile ilgili olarak; ydyo@bandirma.edu.tr

 

 

 

 

 

           

Dış İlişkiler Koordinatörlüğü                                      Yabancı Diller Yüksekokulu